Bambus Pavillon, Gazebo 3 x 3 m ohne Seitenteile, Tisch u. Bänke

Bambus Pavillon, Gazebo 3 x 3 m ohne Seitenteile, Tisch u. Bänke2...

2.719,00 EUR

Bambus Pavillon, Gazebo 3 x 3 m mit Seitenteilen, ohne Tisch u. Bänke

Bambus Pavillon, Gazebo 2,5 x 2,5 m mit Seitenteilen, ohne Tisch u. Bänke...

2.759,00 EUR

Bambus Pavillon, Gazebo 3 x 3 m mit Seitenteilen und Bänken, ohne Tisch

Bambus Pavillon, Gazebo 3 x 3 m mit Seitenteilen und Bänken, ohne Tisch...

2.809,00 EUR